Varmbearbetning och kallbearbetning

Varmbearbetning kallas även för varmformning och är en metod där man jobbar med olika metaller på väldigt höga temperaturer. För stål handlar det om temperaturer på uppemot 900 grader. Det görs till exempel när man vill valsa eller smida stålet. Då måste det vara mjukt för att man ska kunna arbeta med det. Det främsta syftet med varmformning är att förbättra egenskaperna hos ett visst material. Därför gäller det att man är väldigt kunnig till exempel om de olika typerna av stål och bly som finns för att det ska bli rätt från första början. Det som händer är att själva konstruktionen gjuts ned och det material man arbetar med rekristalliserar. När man har genomfört en varmbearbetning kommer materialet att vara mycket starkare än vad det var innan processen. Eftersom stål och bly används i väldigt tunga konstruktioner som broar och liknande är det viktigt att det är tåligt, slitstarkt och kan stå i flera år framöver.

Kallbearbetning

Efter att man har genomfört en varmbearbetning kan man stärka materialet ytterligare genom att göra en kallbearbetning. Det kan även kallas för deformationshärdning. Det finns väldigt många processer som använder sig av just kallbearbetning och de går att delas upp i olika kategorier. Bland dessa finns bland annat valsning och rörbockning. Det sistnämnda görs för att man ska kunna böja rör av olika slag. Det kan både göras med maskiner som styrs för hand och sådana som är helt datorstyrda. Tekniken används till de flesta olika metalltyper som till exempel stål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Previous article

Härdning