Härdning

Härdning är en teknik som används för att man ska förbättra ett materials egenskaper. Denna process kan se lite olika ut beroende på vilket material det handlar om. För metaller finns det i huvudsak fyra olika processer som man talar om. När det gäller metaller som till exempel stål börjar man alltid med att hetta upp materialet till en väldigt het temperatur. Det kallas kort och gott för härdningstemperatur. Den ska se olika ut till exempel för stål eftersom all stål är sammansatt på olika sätt. Bland annat är det mängden kol som avgör temperaturen. Efter att stålet har hållits på den angivna temperaturen en viss tid övergår man till att snabbt kyla ner det.

Viktigt att undvika sprickor

Det är ganska lätt att det uppstår sprickor när man härdar vilket betyder att man får ta upp metallen i olika etapper. Detta är en process som kallas för varmbadshärdning. Om man sedan kyler ner metallen ytterligare en gång kommer den bli väldigt seg. Det är alltså en process som används ganska frekvent inom metallindustrin. Som du hör är det väldigt avancerat och det krävs någon som vet hur man hanterar metall och de höga temperaturerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Previous article

Boliden AB