Medicinsk titan inom sjukvården

Inom medicinindustrin tillverkar man konstgjorda leder då man ibland behöver byta ut lederna i kroppen mot artificiella leder i medicinskt titan. Denna metall är den mest kompatibla och allergivänliga metallen för kroppen. Det har visat sig att andra metaller som kirurgiskt stål, kan orsaka allergier för de som är extremt känsliga. Då är det enda och bästa alternativet metallen medicinsk titan.

Tillverkare av medicinsk titan och smart avtalshantering

En metall som medicinsk titan är mycket hård och tålig för att klara den dagliga belastningen som en fungerande artificiell led i kroppen. Många yngre som av olika anledningar måste byta höftled, brukar rekommenderas få en mer hållbar led som just titanled. Ren titan används även i tandimplantat när man ska sätta in konstgjorda, permanenta tänder då munnen är känslig. Inom medicinindustrin finns det fler tillverkare av metallproteser i kirurgisk titan som TYROLIT som även tillverkar andra medicinska produkter i olika metaller för sjukvården, Sandvik Coromant, Nordorthopaedics eller till exempel ATI Metals. När en större sjukvårdsinrättning som ett stort sjukhus, eller annan liknande klinik specialiserar sig på konstgjorda leder, behöver köpa in konstgjorda leder. Man behöver då även skapa avtal med de tillverkare man utser och det kan vara processer som är både tids- och resurskrävande. Fördelen är att man då kan få en effektiv och smart digital avtalshantering om man behöver och det gäller för alla typer av avtal både inom sjukvården eller annan verksamhet.

Renare titan för bättre kompabilitet med kroppen

Titan är naturligt och finns i den större delen av jordskorpan samt i växter, djur och även i vissa meteoriter, har man funnit titan. När man tillverkar och gjuter konstgjorda leder till kroppen i denna hårda metall, är det viktigt att den är så ren som möjligt. Många av de äldre titanlederna och de som fortfarande kan finnas på marknaden, utsöndrar dock en viss liten mängd titan och metalljoner i kroppen. Detta kan under en längre tid orsaka inflammatoriska tillstånd och sjukdomar. Detta är även en av anledningarna till att det uppstår en avlossning av proteser av denna metall, även om den ska vara kallad kropps- och allergivänlig. Detta sker eftersom legeringar avger gifter som i sin tur påverkar både benmassan och kringliggande vävnad. Att använda olegerad titan i kroppen och titan i renare form, är mycket mer hållbart som kroppsdelar och orsakar inte spridning av metallpartiklar i kroppen. Tack vare att man idag forskar allt mer på metallen titan i medicinska syften, får man bättre och förfinade material som inte orsakar benerosion eller inflammatoriska tillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *