Metallindustrins betydelse för samhället

Metallindustrin har en mycket viktig roll i samhället och utan metaller skulle vi inte kunna tillverka bilar, kommunala färdmedel som tåg, flyg, eller mindre objekt som medicinteknisk utrustning eller delar av huskonstruktioner. Metaller som tillverkas inom metallindustrin fungerar som samhällets ”skelett”, en stomme med många funktioner och användningsområden.

Stål och användningsområden

Stål består i grunden av grundämnet järn som blandas med kol. Denna blandning hettar man upp i 850 grader och då får man stål som man både tillverkar för att använda inom Sverige, men även för import och export. I Sverige december 2020, producerades det hela 410 tusen ton råstål. Det betyder att man ser en fortsatt ökning av stålproduktion i Sverige och samma år betalade Sverige 31,3 miljarder kronor för importerat stål. Stål lönar sig att både importera och tillverka, då det fyller en huvudfunktion i samhället. Större byggnadskonstruktioner eller mindre privatvillor behöver stål när de skapas. Även tågbanor som räls är gjorda av stål och nu om några år ska Stockholms nya gula tunnelbanelinje stå klar. En bostad ska till exempel kunna kännas säker och hållbar att bo i och då finns det även andra viktiga faktorer som spelar in. När man flyttar in i en villa eller lägenhet, kan man få en professionell radonmätning och effektiv sanering av denna giftiga gas! Tillgången till stål betyder utveckling och förbättring för välfärdssamhället. Bilar behövs för både privatpersoner och företag i hela samhället. Det kan handla om allt från stora lastbilar, till mindre personbilar eller kommunala bussar. Inom fordonstillverkning, utvecklar man allt mer nya stålkonstruktioner ger miljövänligare bilar och metallindustrin satsar mer på hållfast stål i framtida bilar. Övriga metaller man bearbetar inom metallindustrin är koppar, järn i sin rena form, aluminium, silver, kobolt eller guld.

Metallåtervinning för miljö och industri

Att återvinna metaller är både miljövänligt och man spar pengar. Nu har man genom forskning kommit fram till att hamnbottnar är en ny resurs för metallåtervinning och där har man funnit värdefulla metaller. I Göteborgs hamn har man bland annat funnit kobolt och brist på kobolt ligger högt på marknaden. Att återvinna metaller skonar miljön i det långa loppet och man spar även pengar. Annan typ av återvinning sker via så kallade återvinningscentraler, där metaller sorteras separat och smälts ner igen inom industrin. Forskningen inom metallindustrin utvecklas ständigt och man strävar efter att bidra till hållbarare metaller, men även att finna bättre lösningar för miljön!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *