Hitta rätt kontor till industriföretag

Sverige har en välkänd metallindustri, som Hybrit Development som står bakom Hybritprojektet i Norrbotten. Andra välkända företag inom metallindustrin är H2 Green Steel och Boxholm Stål. För att kunna driva ett industriföretag inom metallbranschen krävs det tillgång till kompetenta medarbetare och centralt belägna kontor.

Hos Workaround går det att hitta lediga kontorshotell som är belägna på attraktiva adresser i Stockholm. Genom att hyra kontorshotell på flera adresser finns möjligheten att byta kontor efter behov och antalet anställda, och baserat på vilka projekt som industriföretaget driver just för tillfället. Workaround erbjuder lokaler på Norrmalm, i Vasastan, Sundbyberg och många andra adresser vilket ger ditt industriföretag en stor flexibilitet kring var ni vill jobba och hålla möten.

Hybritprojektet

Målet med Hybritprojektet är att skapa produktionsteknologi som sänker koldioxidutsläppen när stål tillverkas. Den kol och koks som tidigare använts ska ersättas med vätgas, vilket sker när järnmalm reduceras. Hybrit är en förkortning för ”Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology”. Det är det svenska samriskföretaget Hybrit Development AB som står bakom projektet, och en försöksanläggning har nu invigts i augusti 2020. Under samma år började anläggningen att testköras med naturgas.

H2 Green Steel

Ett annat svenskt företag inom branschen är H2GS AB eller H2 Green Steel. Planen för företaget är att framställa stål fossilfritt via vätgas. Naturvårdsverket underrättade nyligen regeringen om att det planerade stålverket i Boden som H2 Green Steel står bakom kan orsaka stor miljöpåverkan. Naturvårdsverket är skyldiga att göra dylika underrättelser om en verksamhet kan inverka betydande på miljön och människors hälsa.

Mindre kontor bättre för distansarbete

Företag inom metallindustrin är ofta stora och kräver flexibilitet i arbetet, vilket innebär att det finns en fördel att använda sig av kontorshotell. Inredningsarkitekten Marco Checchi menar att coronapandemin har skyndat på utvecklingen av aktivitetsbaserade kontor, och tror att vi i framtiden kommer att arbeta mer rörligt och flexibelt. När detta sker är det viktigt att skapa kontor som medarbetarna gillar, där de kan arbeta bra och fokusera på sina uppgifter. Nu efter pandemin har kontorsarbetare blivit mer intresserade av att arbeta som anställda i stället för att vara konsulter. Allt fler vill också hyra in sig på coworkingkontor, och därmed slippa daglig jobbpendling.

Marco Checchi har sedan ett tag sett att större företag drar ner på kontorsytorna, då många arbetar på distans och befintliga kontor används i mindre grad. När pandemin kom blev många kontorslokaler helt tomma. Men nu efter pandemin tror Marco Checchi på mindre arbetsplatser som har en mer omsorgsfull utformning, vilket kommer att gå snabbt. Han har också sett att företag numera delar upp verksamheten så att den kan skötas på flera kontor i mindre storlekar. Kontoret är företagets kulturbärare, där lokalerna ska förmedla gemenskap och tillhörighet. Därför är utformningen viktig, och att använda kontorshotell ger en större flexibilitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *